o princípio inhoudsopgave 
     
In de beginnerscursus o princípio komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:


les   de tegenwoordige tijd van
 1 alfabet  
  zelfstandig naamwoord  
   lidwoord  
 2 persoonlijk voornaamwoord
samentrekking de en em
uitspraak r
ter
 3 bijvoeglijk naamwoord  
  kleuren  
 4 nationaliteiten estar, ser, ir
  telwoord
uitspraak m, nh en nl
 
 5 vragen stellen
uitspraak s z
regelmatige werkwoorden
  vragend voornaamwoord
 
 6 ontkennen
uitspraak ã, ão en ãe
dar
    werkwoorden op -ear en -iar
 7 aanwijzend voornaamwoord
samentrekking de en em
uitspraak x
 
 8 bezittelijk voornaamwoord
uitspraak e (en ei )
ler, ver
 9 zelfstandig naamwoord 2
C en Ç en van Qu
 
 10 persoonlijk voornaamwoord 2 fazer, dizer
  wederkerend voornaamwoord
uitspraak o
 
 11 vragen beantwoorden
uitspraak i
saber trazer
 12 voorzetsels
uitspraak a
querer poder
 13 bijwoorden en uitdrukkingen van tijd
uitspraak u en ou
haver
 14 bijwoorden en uitdrukkingen van plaats
uitspraak van g, h en j
onregelmatige werkwoorden op -ir
 15 vergroten en verkleinen speciale werkwoorden op -ar
  trappen van vergelijking
uitspraak van b,d, f, l, p, t en v
 

einde inhoudsopgave