a madrugada inhouda Madrugada 

 
   
In de beginnerscursus a Madrugada komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:

les   de tegenwoordige tijd van:
 1 alfabet  
  zelfstandig naamwoord  
   lidwoord  
 2 persoonlijk voornaamwoord ter
 3 bijvoeglijk naamwoord  
  kleuren  
 4 nationaliteiten estar, ser, ir
  telwoord  
 5 vragen stellen regelmatige werkwoorden
  vragend voornaamwoord  
 6 ontkennen dar
    werkwoorden op -ear en -iar
 7 aanwijzend voornaamwoord  
 8 bezittelijk voornaamwoord ler, ver
 9 zelfstandig naamwoord 2  
 10 persoonlijk voornaamwoord 2 fazer, dizer
  wederkerend voornaamwoord  
 11 vragen beantwoorden saber trazer
 12 voorzetsels querer poder
 13 bijwoorden en uitdrukkingen van tijd haver
 14 bijwoorden en uitdrukkingen van plaats onregelmatige werkwoorden op -ir
 15 vergroten en verkleinen speciale werkwoorden op -ar
  trappen van vergelijking  

einde inhoudsopgave