a letra inhoudsopgave 
     


In de gevorderdencursus a Letra worden achtereenvolgens de volgende nieuwe thema's geďntroduceerd

les  
1 herhaling o Princípio
2 betrekkelijk voornaamwoord
3 verleden tijd van de regelmatige werkwoorden en van 'dar'
4 verleden tijd van ter, ser, estar, en haver
5 voegwoorden
6 onbepaald voornaamwoord
verleden tijd van ver, ler, fazer, dizer
8 persoonlijk voornaamwoord 3
9 rangtelwoorden
10 verleden tijd van querer,poder, saber, trazer
11 bijwoorden van tijd 2, tijdsuitdrukkingen
12 verleden tijd van ir en vir
13 bijwoorden van plaats 2, ruimtelijke uitdrukkingen
14 verleden tijd van de onregelmatige werkwoorden op -ir
15 het werkwoord pôr

einde inhoudsopgave