boa viagem inhoudsopgave 
     
les 1 reizen en vervoer
gesprek 1.1 voorbereiding accenten, uitspraak, a=a+, ja/nee
gesprek 1.2 op stap de+a=da, regelmatig werkwoord, persoonlijk voornaamwoord, uitspraak o
 
les 2 aankomst, kennismaken en begroeten
gesprek 2.1 aankomst a+o=ao, a + a =, em + o = no, lidwoord, uitspraak r
gesprek 2.2 informeren 2x zijn, hebben, gaan, kunnen, willen, er is
gesprek 2.3 kennismaken vragen - vragend voornwoord, gesprekstips
 
les 3 ontbijten en een bezoekje aan het strand
gesprek 3.1 ontbijt lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord
gesprek 3.2 het strand meervoud, kleuren, uitspraak m, nh en lh
 
les 4 boodschappen doen en uit eten
gesprek 4.1 op de markt vragend voornaamwoord, veel vocabulair
gesprek 4.2 aan tafel uitspraak van c en en van qu
 
les 5 de weg vragen
gesprek 5.1 in de stad nogmaals zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, het weer
gesprek 5.2 de weg vragen plaatsbepalingen, tijdswoorden, geven, zien, weten
 
les 6 dokter, verjaardag, afscheid.
gesprek 6.1 de dokter lichaam, ziektes , bezittelijk voornaamwoord, familie, beroepen
werkwoord plaatsen/neerzetten
gesprek 6.2 familie tellen, meer, minder, groter, kleiner
gesprek 6.3 afscheid uitspraak x

einde inhoudsopgave